فاز اول (بعد از جراحی تا ۴ هفته)

 • مراقبت از محل جراحی
 • استفاده درست از گردنبند طبی در صورت صلاحدید پزشک
 • خودداری از جابه جایی وزنه های سنگین تر از ۲ کیلوگرم
 • عدم قرار دادن دست ها به هنگام خواب در بالای سر
 • پرهیز از نشستن و ایستادن طولانی مدت (عوض کردن موقعیت در صورت لزوم)
 • افزایش تدریجی زمان پیاده روی
 • حرکت آهسته شانه ها در جهت جلو و عقب به طوری که شانه ها از ۹۰ درجه بالاتر نیاید
 • حرکت آهسته آرنج، مچ دست و انگشتان در تمام جهات
 • حرکت کامل شانه در همه جهات توسط پزشک
 • شروع قوی سازی عضلات عمقی گردن از هفته چهارم

فاز دوم (هفته چهارم تا هفته هشتم)

 • حرکت گردن بیمار در تمام جهات
 • کرنر استرچ
 • کشش کتف

فاز سوم (هفته نهم تا هفته دوازدهم)

 • ادامه توانبخشی های فوق با افزایش تعداد و افزودن وزن به برخی از نرمش های فوق.
 • شروع نرمش های آرام اندام فوقانی بالای ۹۰ درجه.
 • عقب بردن شانه ها با وزنه سبک.
 • وارد کردن فشار به دیوار.

کشش لاتیسموس با وزنه سبک.