رویداد پانزدهم

//رویداد پانزدهم

چهارمین کنگره سالانه و کارگاه نورو اندوسکوپی جامعه جراحان اعصاب ایران، تهران، ایران، دی ۱۳۹۵—عکس پوستر

توسط |سه شنبه, فوریه 21, 2017|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

چهارمین کنگره سالانه و کارگاه نورو اندوسکوپی جامعه جراحان اعصاب ایران، تهران، ایران، دی ۱۳۹۵– عکس از راست دکتر شیروانی، دکتر شریفی، دکتر توحید امامی، دکتر اصغری، دکتر القاسی، دکتر اصغر نوسری دکتر گیو شریفی از اعضای کمیته علمی کنگره جامعه جراحان اعصاب ایران هستند.

توسط |سه شنبه, فوریه 21, 2017|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

چهارمین کنگره سالانه و کارگاه نورو اندوسکوپی جامعه جراحان اعصاب ایران، تهران، ایران، دی ۱۳۹۵–عکس ردیف پایین از راست: دکتر صمدیان، دکتر سلیمانی، دکتر تقی‌پور، دکتر شریفی، دکتر پارسا، پروفسور رحمت، دکتر طاعتی و ردیف بالا از راست: دکتر امامی، دکتر ریحانی، دکتر عرب خردمند، دکتر کسب کار، دکتر رضوانی، دکتر اصغری، دکتر شیروانی، دکتر نجات، دکتر تیموری، دکتر فریدونیان، دکتر طبیب خویی

توسط |سه شنبه, فوریه 21, 2017|رسانه, رسانه, رسانه|بدون دیدگاه