رویداد شانزدهم

//رویداد شانزدهم

سومين كنگره هيپوفيز و جراحی‌های ناحيه سلار و سوپراسلار، تهران، ایران، بهمن۱۳۹۵—عکس پوستر

توسط |سه شنبه, فوریه 21, 2017|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

سومين كنگره هيپوفيز و جراحی‌های ناحيه سلار و سوپراسلار، تهران، ایران، بهمن ۱۳۹۵–سخنرانی دکتر گیو شریفی با چهار عنوان Anatomy of pituitary and sellar region، Pituitary project، Endoscopic surgery Craniopharyngioma و Sellar lesion mimicking pituitary adenoma

توسط |سه شنبه, فوریه 21, 2017|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

سومين كنگره هيپوفيز و جراحی‌های ناحيه سلار و سوپراسلار، تهران، ایران، بهمن ۱۳۹۵–عکس دسته جمعی سخنرانان و شرکت کنندگان در کنگره

توسط |سه شنبه, فوریه 21, 2017|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

سومين كنگره هيپوفيز و جراحی‌های ناحيه سلار و سوپراسلار، تهران، ایران، بهمن ۱۳۹۵–حضور اساتید محترم نوروسرجری در غرفه‌های نمایشگاه

توسط |سه شنبه, فوریه 21, 2017|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

سومين كنگره هيپوفيز و جراحی‌های ناحيه سلار و سوپراسلار، تهران، ایران، بهمن ۱۳۹۵–حضور اساتید محترم نوروسرجری در غرفه‌های نمایشگاه

توسط |سه شنبه, فوریه 21, 2017|رسانه, رسانه, رسانه, رسانه, رسانه|بدون دیدگاه