سوابق تحصیلی

 • فلوشیپ فوق تخصصی رینولوژی و جراحی‌های آندوسکوپیک قاعده جمجمه از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۳
 • بورد تخصصی گوش، گلو و بینی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ۱۳۸۵
 • پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۹

تجربیات آکادمیک

 • هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۸۹- تاکنون
 • عضو هیئت علمی افتخاری در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ۱۳۸۹-۱۳۸۵

تجربیات کلینیکی

 • رینوپلاستی
 • جراحی‌های آندوسکوپیک و غیر آندوسکوپیک بینی و سینوس
 • جراحی‌های آندوسکوپیک قاعده جمجمه در همکاری با متخصصین جراحی اعصاب
 • انجام بیش از ۱۴۰۰ عمل جراحی رینوپلاستی
 • انجام بیش از ۱۰۰۰ نوع مختلف از عمل جراحی قاعده جمجمه

سوابق علمی

 • چاپ بیش از ۱۰ مقاله فارسی و انگلیسی در مجلات دارای رتبه ISI
 • دبیر علمی اولین و دومین همایش جراحی‌های آندوسکوپیک قاعده جمجمه در ایران
 • پرسپتور و منور ارشد گروه گوش، گلو و بینی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی