• بورد تخصصی رادیوتراپی و آنکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۸۴
  • کسب رتبه عالی در بورد سراسری رشته رادیوتراپی و انکولوژی، ۱۳۸۴
  • چاپ کتاب و انتشار چندین مقاله علمی در مجلات فارسی و انگلیسی
  • استاد راهنما و مشاور در بیش از ۲۰ پایان نامه
  • انجام تحقیقات علمی بر روی درمان تومورهای سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع)، تومورهای پستان و سیستم گوارشی