گالری اخبار

/گالری اخبار

سومین کنگره اینترونشنال درد و روش‌های کم تهاجمی درمان درد، آبان ۹۶– عکس پوستر

سومین کنگره اینترونشنال درد و روش‌های کم تهاجمی درمان درد، آبان ۹۶– حضور دکتر گیو شریفی به عنوان سخنران

سومین کنگره اینترونشنال درد و روش‌های کم تهاجمی درمان درد، آبان ۹۶– عکس دسته جمعی پزشکان و شرکت کنندگان

چهل و یکمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران، تهران، اردیبهشت ۹۶– عکس پوستر

چهل و یکمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران، تهران، اردیبهشت ۹۶– حضور دکتر گیو شریفی به عنوان سخنران

چهل و یکمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران، تهران، اردیبهشت ۹۶– حضور پزشکان انجمن جراحان ایران

چهل و یکمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران، تهران، اردیبهشت ۹۶– فیلم سخنرانی دکتر گیو شریفی

سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران، تهران، اردیبهشت ۹۶– عکس پوستر

سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران، تهران، اردیبهشت ۹۶– سخنرانی دکتر گیو شریفی

سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران، تهران، اردیبهشت ۹۶– فیلم سخنرانی دکتر گیو شریفی

سومين كنگره هيپوفيز و جراحی‌های ناحيه سلار و سوپراسلار، تهران، ایران، بهمن۱۳۹۵—عکس پوستر

سومين كنگره هيپوفيز و جراحی‌های ناحيه سلار و سوپراسلار، تهران، ایران، بهمن ۱۳۹۵–سخنرانی دکتر گیو شریفی با چهار عنوان Anatomy of pituitary and sellar region، Pituitary project، Endoscopic surgery Craniopharyngioma و Sellar lesion mimicking pituitary adenoma

سومين كنگره هيپوفيز و جراحی‌های ناحيه سلار و سوپراسلار، تهران، ایران، بهمن ۱۳۹۵–عکس دسته جمعی سخنرانان و شرکت کنندگان در کنگره

سومين كنگره هيپوفيز و جراحی‌های ناحيه سلار و سوپراسلار، تهران، ایران، بهمن ۱۳۹۵–حضور اساتید محترم نوروسرجری در غرفه‌های نمایشگاه

سومين كنگره هيپوفيز و جراحی‌های ناحيه سلار و سوپراسلار، تهران، ایران، بهمن ۱۳۹۵–حضور اساتید محترم نوروسرجری در غرفه‌های نمایشگاه

سومين كنگره هيپوفيز و جراحی‌های ناحيه سلار و سوپراسلار، تهران، ایران، بهمن ۱۳۹۵–حضور اساتید محترم نوروسرجری در غرفه‌های نمایشگاه

چهارمین کنگره سالانه و کارگاه نورو اندوسکوپی جامعه جراحان اعصاب ایران، تهران، ایران، دی ۱۳۹۵—عکس پوستر

چهارمین کنگره سالانه و کارگاه نورو اندوسکوپی جامعه جراحان اعصاب ایران، تهران، ایران، دی ۱۳۹۵– عکس از راست دکتر شیروانی، دکتر شریفی، دکتر توحید امامی، دکتر اصغری، دکتر القاسی، دکتر اصغر نوسری دکتر گیو شریفی از اعضای کمیته علمی کنگره جامعه جراحان اعصاب ایران هستند.

چهارمین کنگره سالانه و کارگاه نورو اندوسکوپی جامعه جراحان اعصاب ایران، تهران، ایران، دی ۱۳۹۵–عکس ردیف پایین از راست: دکتر صمدیان، دکتر سلیمانی، دکتر تقی‌پور، دکتر شریفی، دکتر پارسا، پروفسور رحمت، دکتر طاعتی و ردیف بالا از راست: دکتر امامی، دکتر ریحانی، دکتر عرب خردمند، دکتر کسب کار، دکتر رضوانی، دکتر اصغری، دکتر شیروانی، دکتر نجات، دکتر تیموری، دکتر فریدونیان، دکتر طبیب خویی

اولین کنگره سالانه جراحی ستون فقرات، جامعه جراحان اعصاب ایران، کیش، ایران، آذر ۱۳۹۵ — عکس پوستر

اولین کنگره سالانه جراحی ستون فقرات، جامعه جراحان اعصاب ایران، کیش، ایران، آذر ۱۳۹۵ — حضور و سخنرانی دکتر شریفی جراح مغز و اعصاب

اولین کنگره سالانه جراحی ستون فقرات، جامعه جراحان اعصاب ایران، کیش، ایران، آذر ۱۳۹۵ — عکس دسته جمعی جراحان اعصاب

اولین کنگره سالانه جراحی ستون فقرات، جامعه جراحان اعصاب ایران، کیش، ایران، آذر ۱۳۹۵ — عکس دسته جمعی جراحان اعصاب

بیست و چهارمین کنگره بین المللی نوروواسکولار میان دوره ای جراحان اعصاب ایران، مشهد، ایران، آبان ۱۳۹۵ — عکس پوستر

بیست و چهارمین کنگره بین المللی نوروواسکولار میان دوره ای جراحان اعصاب ایران، مشهد، ایران، آبان ۱۳۹۵ — حضور و سخنرانی دکتر گیو شریفی بر روی دو موضوع کاورنوس سینوس / کاورنوس همانژیوم و Endoscopic Endonasal Apparatus in Management of Skull Base Chordoma

بیست و چهارمین کنگره بین المللی نوروواسکولار میان دوره ای جراحان اعصاب ایران، مشهد، ایران، آبان ۱۳۹۵ — عکس از چپ دکتر مک دوگال (جراح مغز از فونیکس آریزونا)، دکتر طاعتی، دکتر جنگی، دکتر اشپتزلر (رئیس بخش جراحی مغز از فونیکس آریزونا)، دکتر شریفی، دکتر رحمانیان، دکتر نعمتی، دکتر رزم کن

بیست و چهارمین کنگره بین المللی نوروواسکولار میان دوره ای جراحان اعصاب ایران، مشهد، ایران، آبان ۱۳۹۵ — عکس از چپ دکتر ریحانی، دکتر ربانی، دکتر شریفی، دکتر تقی پور

بیست و چهارمین کنگره بین المللی نوروواسکولار میان دوره ای جراحان اعصاب ایران، مشهد، ایران، آبان ۱۳۹۵ — عکس از چپ دکتر اعتماد رضایی، دکتر شریفی، دکتر خان بابازاده

بیست و چهارمین کنگره بین المللی نوروواسکولار میان دوره ای جراحان اعصاب ایران، مشهد، ایران، آبان ۱۳۹۵ — عکس دکتر شریفی و دکتر بهادرخان

بیست و چهارمین کنگره بین المللی نوروواسکولار میان دوره ای جراحان اعصاب ایران، مشهد، ایران، آبان ۱۳۹۵ — عکس دکتر شریفی و دکتر شیروانی

بیست و چهارمین کنگره بین المللی نوروواسکولار میان دوره ای جراحان اعصاب ایران، مشهد، ایران، آبان ۱۳۹۵ — عکس دکتر شریفی و دکتر دهدشتی (جراح مغز از نیویورک)

بیست و چهارمین کنگره بین المللی نوروواسکولار میان دوره ای جراحان اعصاب ایران، مشهد، ایران، آبان ۱۳۹۵ — عکس از چپ دکتر شریفی، دکتر کتابچی، دکتر ابراهیمی، دکتر عباسیون، دکتر فرجی، دکتر شیرانی

دکتر گیو شریفی از اعضای کمیته علمی کنگره جامعه جراحان اعصاب ایران — اولین کنگره سالانه جراحی ستون فقرات (1st Annual Iranian Congress of Nourosurgeon’s Spine Surgery)، جامعه جراحان اعصاب ایران، ۲۶-۲۵ آذر ماه ۱۳۹۵، کیش، ایران

دکتر گیو شریفی از اعضای کمیته علمی کنگره جامعه جراحان اعصاب ایران — سومین کنگره هیپوفیز و ضایعات سلا و سوپراسلار (3rd Pituitary Sella and Suprasellar Congress)، جامعه جراحان اعصاب ایران و انجمن جراحان گوش، گلو، بینی، سر و گردن ایران، ۲۸-۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۵، تهران، ایران

دکتر گیو شریفی از اعضای کمیته علمی کنگره جامعه جراحان اعصاب ایران — چهارمین کنگره سالانه و کارگاه نورو اندوسکوپی (4th Annual Congress & Workshop on Neuroendoscopy)، جامعه جراحان اعصاب ایران، ۲۴-۲۳ دی ماه ۱۳۹۵، تهران، ایران

سومين كنگره بين المللی نقشه برداری مغز، تهران، ایران، سپتامبر ۲۰۱۶ — عکس پوستر

سومين كنگره بين المللی نقشه برداری مغز، تهران، ایران، سپتامبر ۲۰۱۶ — حضور و سخنرانی دکتر گیو شریفی

کنگره AOSpine، تهران، ایران، سپتامبر ۲۰۱۶ — حضور و سخنرانی دکتر گیو شریفی بر روی دو موضوع جراحی های سل ستون فقرات (توبرکلوزیس) و روش های دسترسی به ناحیه گردنی – پشتی

دومین کنگره بزرگ جراحی عروق و قاعده جمجمه، ساپورو، ژاپن، جولای ۲۰۱۶ — دکتر شریفی و دکتر Rokuya Tanikawa از پیشگامان جراحی عروق مغز در دنیا از کشور ژاپن

دومین کنگره بزرگ جراحی عروق و قاعده جمجمه، ساپورو، ژاپن، جولای ۲۰۱۶ — دکتر شریفی و دکتر Michael Lawton از پیشگامان جراحی عروق مغز در دنیا از کشور آمریکا (سان فرانسیسکو)

دومین کنگره بزرگ جراحی عروق و قاعده جمجمه، ساپورو، ژاپن، جولای ۲۰۱۶ — دکتر شریفی و دکتر Hiroyasu Kamiyama از پیشگامان جراحی عروق مغز در دنیا از کشور ژاپن

دومین کنگره بزرگ جراحی عروق و قاعده جمجمه، ساپورو، ژاپن، جولای ۲۰۱۶ — دکتر شریفی و پروفسور Juha Hernesniemi از پیشگامان جراحی عروق مغز در دنیا از کشور فنلاند

سومین کنگره نوروآندوسکوپی، کیش، آذر ۱۳۹۴ — عکس ۶

سومین کنگره نوروآندوسکوپی، کیش، آذر ۱۳۹۴ — عکس ۱

سومین کنگره نوروآندوسکوپی، کیش، آذر ۱۳۹۴ — عکس ۲

سومین کنگره نوروآندوسکوپی، کیش، آذر ۱۳۹۴ — عکس ۳

سومین کنگره نوروآندوسکوپی، کیش، آذر ۱۳۹۴ — عکس ۴

سومین کنگره نوروآندوسکوپی، کیش، آذر ۱۳۹۴ — عکس ۵

سومین کنگره نوروآندوسکوپی، کیش، آذر ۱۳۹۴ — عکس پوستر

شانزدهمین کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب — فیلم سخنرانی دکتر شریفی در مورد کرانیوفارنژیوما

شانزدهمین کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب — حضور دکتر شریفی در سمپوزیوم جهانی

شانزدهمین کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب — فیلم سوال و جواب پروفسور سمیعی و دکتر گیو شریفی

نهمین کنگره آسیایی جراحان اعصاب، سئول، کره جنوبی، ۲۰۱۲ — عکس از چپ نفر دوم دکتر نجات، دکتر گیو شریفی، دکتر یوکو کاتو

نهمین کنگره آسیایی جراحان اعصاب، سئول، کره جنوبی، ۲۰۱۲ — عکس دکتر گیو شریفی با دکتر محمد قاضی یازارگیل

نهمین کنگره آسیایی جراحان اعصاب، سئول، کره جنوبی، ۲۰۱۲ — عکس دکتر گیو شریفی با پروفسور سمیعی

نهمین کنگره آسیایی جراحان اعصاب، سئول، کره جنوبی، ۲۰۱۲ — عکس از چپ دکتر خدیوی، دکتر شریفی، پروفسور سمیعی

همکاران دکتر شریفی — دکتر گیو شریفی و دکتر مسعود صابری