جراحی مغز – دکتر گیو شریفی
info@gsharifi.com | تلفن مطب و وقت دهی: ۰۲۱۸۸۶۶۴۹۶۳ | ۰۲۱۸۸۶۶۴۹۶۴ | ۰۹۳۵۳۵۱۶۶۲۴

جراحی مغز

/جراحی مغز

اسکلروز مزیال (Mesial Sclerosis)

اسکلروز مزیال شرایطی که اسکلروز مزیال [...]

کالوزوتومی (Callosotomy)

کالوزوتومی چیست؟ کالوزوتومی، نوعی جراحی [...]

کیست آراکنوئید (Arachnoid Cyst)

کیست آراکنوئید کیسه‌های پر از [...]

AVM

AVM چیست؟ به طور طبيعي، [...]

کیست کلوئید (Colloid Cyst)

,

کیست های کلوئیدی، کیست های [...]

هیدروسفالی (Hydrocephaly)

به طور کلی هیدروسفالی [...]

آنوریسم (Aneurysm)

آنوریسم مغزی یک بیرون زدگی [...]