جراحی ستون فقرات – دکتر گیو شریفی
info@gsharifi.com | تلفن مطب و وقت دهی: ۰۲۱۸۸۶۶۴۹۶۳ | ۰۲۱۸۸۶۶۴۹۶۴ | ۰۹۳۵۳۵۱۶۶۲۴

جراحی ستون فقرات

/جراحی ستون فقرات

جراحی تومورهای نخاع (Spinal Cord Tumors)

تومورهای ستون فقرات شامل طیفی از [...]