Project Description

بیمار خانمی ۵۵ ساله از تهران هستند که با سر درد شدید مراجعه کردند. بیمار علاوه بر داشتن کلوئید کیست، هیدروسفال هم بودند. برخی از بیماران دچار هیدروسفالی، بعد از جراحی نیاز به شنت گذاری دارند ولی مشکل هیدروسفالی بیمار مذکور، بعد از انجام عمل جراحی کلوئید کیست به صورت اورژانسی توسط دکتر شریفی جراح مغز و اعصاب، کاملا برطرف شد و خدا را شکر نیازی به شنت گذاری نداشتند. عمل بحمدالله بسیار راضی کننده بود و حال بیمار کاملا خوب است.

تصاویر قبل از عمل

colloid cyst

colloid cyst

colloid cyst