Project Description

برای مشاهده فیلم در آپارات کلیک کنید.

بیمار خانمی هستند که با کاهش شدید بینایی از ارومیه مراجعه کردند و به صورت اورژانسی تحت جراحی تومور قاعده جمجمه (تومور هیپوفیز) قرار گرفتند که تومور ایشان از نوع کرانیوفارنژیوما بود. جراحی از طریق بینی توسط دکتر شریفی جراح مغز و اعصاب و تیم جراحی گوش، حلق و بینی دکتر اکبری در بیمارستان عرفان انجام شد. عمل بحمدالله بسیار راضی کننده بود و حال بیمار کاملا خوب است.

تصاویر قبل از عمل:

pituitary

pituitary

تصاویر بعد از عمل:

pituitary

ویدئو