Project Description

جراحی تومور در این ناحیه معمولا بسیار خطرناک است و بیمار به انجام رادیوتراپی و بیوپسی سوزنی توصیه می شود. از آنجا که بیمار فردی جوان بوده و درگیری با تومور شدید تشخیص داده شد، جراحی با بکارگیری کوزا (آسپیراتور اولتراسونیک)، نویگیشن و از طریق ترانس کالوزال ماکروسکوپیک انجام گرفت. طی جراحی دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب تومور را کاملا تخلیه نمود و خدا را شکر بیمار هیچ گونه نقص عصبی پیدا نکرد. نتیجه پاتولوژی نشان داد که تومور آستروسایتوما با گرید پایین است که بسیار امیدوار کننده بود. این جراحی یکی از پیچیده ترین جراحی ها محسوب می شود که در کمتر مراکزی در دنیا قابل انجام است.

تصاویر قبل از عمل

تصاویر بعد از عمل