Project Description

برای مشاهده فیلم در آپارات کلیک کنید.

در تصاویر CT آنژیوگرافی مشاهده شد که آنوریسم بازیلار در قسمت پایینی مغز قرار دارد به همین دلیل طی جراحی توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب از طریق کلینوئید خلفی دسترسی به کاورنوس امکان‌پذیر شد. جراحی با موفقیت انجام گرفت و بیمار حال مساعدی دارد.

تصاویر قبل از عمل

تصاویر بعد از عمل

ویدئو