Project Description

بیمار خانمی هستند که ابتدا درد در پای چپ، درد در ناحیه گودی کمر و درد در ناحیه پای راست داشتند و بعد از آن، دچار بی حسی انگشت پا و گرفتگی عضله شدند. جراحی با جایگذاری پیچ توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب با موفقیت انجام شد.

تصاویر قبل از عمل:

lumbar disc

lumbar disc

تصاویر بعد از عمل:

lumbar disc