Project Description

خانم ۳۲ ساله با کمر درد و درد پای راست به مدت ۳ ماه به مطب دکتر گیو شریفی مراجعه کردند. همانطور که در عکس MRI مشاهده می‌گردد تومور نخاع در ناحیه توراسیک T3 (پشت) داشتند که توسط دکتر گیو شریفی تحت عمل جراحی تومور قرار گرفتند که خوشبختانه تومور مننژیوما بود که تومور خوش خیمی بوده و نهایتا بیمار بعد از جراحی با حال عمومی خوب و بدون فلجی مرخص شدند.

تصاویر قبل از عمل

تصاویر بعد از عمل