Project Description

خانم ۶۲ ساله ای که از درد سمت چپ صورت به مدت چهار ماه رنج می برد به پزشک مراجعه کرده و پس از بررسی تصاویر ام آر آی تشخیص تومور مغزی داده شد که می بایست سریعا تحت عمل جراحی قرار گیرد. بیمار توسط دکتر گیو شریفی (متخصص جراحی مغز و اعصاب) در بیمارستان عرفان تهران در بهمن ماه ۱۳۹۴ تحت عمل جراحی قرار گرفت و تومور مغزی به طور کامل خارج شد.
نتایج اولیه آزمایشگاه پاتولوژی کیست CPA را نشان داد و پیشنهاد داد که کیست آرکنوئید است. در ادامه و با انجام آزمایشات ایمونوهیستوشیمی مشخص شد که تومور خارج شده اپی درموئید یا وستیبولار شوانوما است.

تصاویر قبل از عمل:

تصاویر بعد از عمل: