مارس 3, 2023

2023-03-03

سخنرانی استاد گیو شریفی در خصوص اختلالات و جراحی ناحیه جمجمه ای گردنی

این همایش که در تاریخ 2 مارچ 2023 یازدهم اسفند 1401 در جزیره کیش انجام شد، استاد گیو شریفی در مورد اختلالات و جراحی های ناحیه […]
2023-03-03

سخنرانی استاد گیو شریفی در خصوص اختلالات و جراحی ناحیه جمجمه ای گردنی

این همایش که در تاریخ 2 مارچ 2023 یازدهم اسفند 1401 در جزیره کیش انجام شد، استاد گیو شریفی در مورد اختلالات و جراحی های ناحیه […]