تومورهای شایع مغزی

2018-03-05

مدولو بلاستوم (Medulloblastoma)

شیوع تومور مدولو بلاستوم در بزرگسالان نسبت 2 در میلیون دارد و در کودکان این نسبت به 20 در میلیون می رسد، لذا مدولو بلاستوم ...
WhatsApp مشاوره