ادنوم کیستیک هیپوفیز

2019-06-04

آدنوم کیستیک هیپوفیز

عمل آدنوم کیستیک هیپوفیز از راه جمجمه در خانم جوان که با شکایت سردرد و تاری آمدند تومور بزرگ با اکستنشن سوپرا سلار بود که به […]
WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی