علت دیسک کمر

2022-05-18

دیسک کمر

دیسک کمر چیست؟ دیسک‌های ستون فقرات جسم‌های بالشتک مانندی هستند که بین مهره‌ها قرار دارند. استخوان‌های ستون فقرات بدون این “ضربه‌گیرها” بر روی یکدیگر ساییده می‌شدند. […]