مراقبت های بعد از عمل هیپوفیز

2020-12-30

عمل جراحی هیپوفیز

غده هیپوفیز در قاعده جمجمه قرار داشته و به علت عملکرد خاص و محل قرار گیری، از حساسیت بسزایی برخوردار می باشد. عمل جراحی تومور آدنوم […]