آدنوم غول آسا با دسترسی به بطن سوم

آدنوم هیپوفیز

خانمی که با سردرد شدید و اختلال قاعدگی و فراموشی دو سال قبل در شهر دیگری با تشخیص آدنوم هیپوفیز عمل شدند ولی متاسفانه تومور خارج نشده بود.
مجددا با سردرد شدید به ما مراجعه کردند که آدنوم بسیار بزرگ با انتشار به بطن سوم داشتند که خوشبختانه تومور کاملا خارج شد از راه بینی عمل شدند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 45

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 3 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی