آراکنوئید کیست در کودک هشت ساله

آراکنوئید کیست

بیمار کودک هشت ساله که بعد از زمین خوردن عکس گرفتند و متوجه کیست بزرگ شدند البته سابقه سردرد داشتند و اخیرا تاری دید پیدا کردند

تکنیک این عمل متفاوت بوده و باید مایع داخل کیست به آرامی و طی ۱۵ دقیقه خارج شود

ویدئوی مربوط به این عمل در “تالار جراحی” قابل مشاهده است.

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 30

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × چهار =

WhatsApp مشاوره