آراکنوئید کیست در کودک هشت ساله

آراکنوئید کیست

بیمار کودک هشت ساله که بعد از زمین خوردن عکس گرفتند و متوجه کیست بزرگ شدند البته سابقه سردرد داشتند و اخیرا تاری دید پیدا کردند

تکنیک این عمل متفاوت بوده و باید مایع داخل کیست به آرامی و طی ۱۵ دقیقه خارج شود

ویدئوی مربوط به این عمل در “تالار جراحی” قابل مشاهده است.

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 31

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + هفت =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی