بیمار خانم ۶۰ ساله دارای ضایعه ای در ناحیه سوپراسلار و کیاسما

ضایعه ای در ناحیه سوپراسلار و کیاسما

بیمار خانم ۶۰ ساله با کاهش بینایی هر دو‌چشم مراجعه کردند. بعد از انجام ام آر آی ضایعه ای در ناحیه سوپراسلار و کیاسما دیده شد.
تیم جراحی و استاد شریفی عمل جراحی تشخیص دادند و ایشان مهر ماه سال پیش عمل شدند و امسال چک آپ موفقیت آمیز یکساله خود را انجام دادند.
در عکس های سمت چپ ضایعه کرانیوفارینجیوما مشخص و‌ در عکس های سمت راست جای خالی این ضایعه در سه نمای ساجیتال ، آگزیال و کرونال دیده می شود.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 74

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − 12 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی