تشنج مقاوم به درمان

تشنج مقاوم به درمان

تشنج مقاوم به درمان در دختر ۱۴ ساله که بعد از دو سال کاملا بهبود یافت.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − یک =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی