تنگی کانال نخاعی

بیمار خانم ۶۴ ساله با سابقه درد کمر و درد تیر کشنده به پاها و عدم توانایی راه رفتن طولانی و درد و بی حسی پاها به مطب دکتر گیو شریفی مراجعه کردند. بیمار انحراف ستون فقرات و تنگی کانال نخاعی داشتند. توسط دکتر گیو شریفی تحت عمل جراحی ستون فقرات و آزاد سازی نخاع و اصلاح مهره‌های ستون فقرات قرار گرفتند. خوشبختانه بیمار بعد از جراحی با حال عمومی خوب و بدون فلجی مرخص شدند.

 

تصاویر قبل از عمل:

 

 

 

 

 

تصاویر بعد از عمل:

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 21

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − چهار =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی