تومور استاک یا دسته هیپوفیز

تومور استاک یا دسته هیپوفیز

تومور استاک یا دسته هیپوفیز در آقای ۴۹ ساله با شکایت سردرد تاری دید خواب آلودگی و اختلال جنسی

عمل آندوسکوپی و از راه بینی انجام گردید از بالای غده هیپوفیز وارد شدیم و تومور را کاملا خارج کردیم.

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.8 / 5. Vote count: 9

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × پنج =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی