تومور مغزی در نوجوان ۱۱ ساله

تومور مغزی در نوجوان ۱۱ ساله

تومور مغزی در نوجوان یازده ساله که با شکایت سردرد و تهوع و بی تحرکی در اهواز بررسی شده بودند و براشون شنت گذاری انجام دادند و بعد از مناسب شدن شرایط به تهران منتقل شدند ، تومور در ناحیه پینه آل بود که خوشبختانه کاملا خارج گردید.

 

   

   

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 3.6 / 5. Vote count: 16

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  As you found this post useful...

  Follow us on social media!

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  هفت + هشت =

  WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی