تومور نخاع اینترا مدولاری

بیمار آقایی ۶۲ ساله بودند که بر اساس نتایج پاتولوژی، تومور نخاع اینترا مدولاری از نوع اپاندیوما گرید ۲ داشتند. بیمار با بی حسی در دست ها و اختلال در راه رفتن به دکتر گیو شریفی جراح اعصاب مراجعه کردند که خطر فلج دست و پا در ایشان بسیار بالا بود. جراحی توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب انجام شد و بحمداله مشکل بیمار به طور کامل برطرف گردید.

تصاویر قبل از عمل:

 

 

 

تصاویر بعد از عمل:

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 14

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − پنج =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی