تومور نخاع در ناحیه توراسیک

خانم ۳۲ ساله با کمر درد و درد پای راست به مدت ۳ ماه به مطب دکتر گیو شریفی مراجعه کردند. همانطور که در عکس MRI مشاهده می‌گردد تومور نخاع در ناحیه توراسیک T3 (پشت) داشتند که توسط دکتر گیو شریفی تحت عمل جراحی تومور قرار گرفتند که خوشبختانه تومور مننژیوما بود که تومور خوش خیمی بوده و نهایتا بیمار بعد از جراحی با حال عمومی خوب و بدون فلجی مرخص شدند.

 

تصاویر قبل از عمل:

   

 

تصاویر بعد از عمل:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 14

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + 6 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی