تومور هیپوفیز آکرومگالی

تومور هیپوفیز آکرومگالی

بیمار خانم میانسالی که با شکایت تورم مفاصل و بزرگی سایز پا و بینی مراجعه کردند و در آزمایشات هورمون رشد بالا داشتند .با تشخیص آدنوم هیپوفیز تحت عمل آندوسکوپی قرار گرفتند.

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × چهار =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی