تومور گلیوم

تومور گلیوم

تومور گلیوم مسیر عصب بینایی در خانم جوان که سال قبل دچار فلج نیمه صورت شده و اخیرا تاری دید شدید هر دو چشم شدند

 

بیمار کاهش شدید بینایی داشتند و قادر به شمارش انگشتها هم نبودند همچنین ضعف نیمه راست بدن پیدا کرده بودند و یک نوبت نمونه برداری شده بودند

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 27

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − سه =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی