جراحی تومور بزرگ منژیوم توسط تیم دکتر شریفی

عصر دیروز بیمار خانم میانسالی که با سردرد شدید مراجعه کردند و با تشخیص اولیه منژیوم بزرگ قسمت خارجی چادرینه مغز روبرو شدیم که در برسی های نهایی مشخص گردید که این تومور بر قسمتهای بالایی و پایین مغز و همچنین مخچه فشار وارد میکند.این بیمار توسط تیم پزشکی دکتر شریفی به صورت اورژانس جراحی میکروسکوپی شد و خوشبختانه تومور بسیار بزرگ کاملا خارج گردید.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 23

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + 20 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی