جراحی تومور بسیار نادر در ناحیه ساکروم با تشخیص شوانوم

شوانوما

تومور بسیار نادر در ناحیه ساکروم در بیمار خانم ۳۵ ساله با شکایت بی حسی و ضعف اندامهای تحتانی از ۳ ماه قبل ، که با تشخیص شوانوم با برش شکم به کمک تیم جراحی عمل شدند تومور کاملا تخلیه شد و کلیه اعصاب و عروق حفظ شدند

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 22

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + هفت =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی