جراحی تومور هیپوفیز

تصاویر بیمار با تومور هیپوفیز که به روش اندوسکوپیک از راه بینی توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب و دکتر اکبری متخصص گوش و حلق و بینی در بیمارستان عرفان جراحی شدند.

بیمار ۳۸ ساله که ۲ سال تحت درمان دارویی برای پرواکتینوما بوده است. بینایی بیمار بدتر شده و داخل تومور هیپوفیز، کیست تشکیل شده که دیگر به درمان دارویی پاسخ نمی داد. تومور هیپوفیز بسیار سفت بود که به روش اکتراکپسولر خارج شد.

 

تصاویر قبل از عمل:

 

 

تصاویر بعد از عمل:

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 18

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 2 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی