در ویدئو بالا به توضیح کامل جراحی آندوسکوپیک تومور غده هیپوفیز و نهایتاً نمونه بیمار میانسالی که با علائم افزایش وزن و فشارخون به دکتر گیو شریفی مراجعه کردند که با برسی های بعمل آمده توسط MRI مشخص شد بیمار دچار تومور آدنوم هیپوفیز و بیماری کوشینگ شده که به روش آندوسکوپیک تحت عمل موفقیت آمیز استاد شریفی و تیم همکاران قرار گرفت میپردازیم. استاد شریفی از پایه گذاران جراحی اندوسکوپیک در ایران بوده و سابقه بیش از 3000 عمل موفقیت آمیز در جراحی مغزواعصاب بجای گذاشته اند.