جراحی PVCR

بیمار پسر بچه ای است که به دلیل وجود انحنا در ستون فقرات ناحیه توراسیک دچار آسیب دیدگی در مهره ها شده است. بیمار دو بار در مراکز دیگر جراحی شده بود اما همچنان قادر به راه رفتن نبود. جراحی برای درمان با قرار دادن پیچ و پلاک توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب انجام شد. بعد از جراحی بیمار به راحتی بر روی پاهایش ایستاد و پس از دو روز راه رفتن را آغازکرد.

تصاویر قبل از عمل:

 

 

 

 

تصاویر بعد از عمل:

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 − دو =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی