دیسک توراسیک

بیمار خانمی هستند که دچار دیسک توراسیک بین مهره های T10- T11 بودند. بیمار ۲ سال درد داشتند و دچار بی حسی در ناحیه پای چپ بودند. عمل جراحی دیسک توراسیک در خرداد ماه ۱۳۹۵ توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب و با قرار دادن ۴ پیچ کیج تی لیف انجام شد. بحمداله حال بیمار خوب است.

تصاویر قبل از عمل:

 

 

تصاویر بعد از عمل:

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 10

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − یازده =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی