دیسک کمر

بیمار خانمی هستند که ابتدا درد در پای چپ، درد در ناحیه گودی کمر و درد در ناحیه پای راست داشتند و بعد از آن، دچار بی حسی انگشت پا و گرفتگی عضله شدند. جراحی با جایگذاری پیچ توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب با موفقیت انجام شد.

 

تصاویر قبل از عمل:

 

 

تصاویر بعد از عمل:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − 3 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی