شکستگی مهره اول کمری در آقای جوان ۱۷ ساله

شکستگی مهره کمری

بیمار آقای جوان ۱۷ ساله با شکستگی مهره اول کمری مراجعه کردند. احساس بی حسی در هر دو پا داشتند و بدین واسطه مطابق ام آر آی انجام شده ، فشار شدیدی نیز بر طناب نخاعی ایشان وارد آمده بود.
نهایتا کمیسیون جراحی استاد شریفی عمل اورژانسی ایشان را تایید و بیمار در بیمارستان عرفان تحت عمل جراحی قرار گرفت.
تصاویر سمت چپ سی تی اسکن و ام آر آی بیمار قبل از عمل جراحی را نشان میدهند که ، شکستگی در دو تصویر بالا سمت چپ واضح و فشار وارد بر نخاع در تصویر سمت چپ پایین مشخص است.
نهایتا با توجه به وخامت اوضاع بیمار ، عملی سنگین که نیازمند چندین پیچ و پلاتین از مهره اول کمری تا چهارم کمری بود طی ۵ ساعت بی وقفه انجام شد.

سمت راست وضعیت رادیولوژی بیمار و وسایل پزشکی بکار رفته را مشاهده می فرمایید.

 

شکستگی مهره کمری

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 2 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت − 4 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی