ضایعه ناحیه هیپوفیز با خونریزی داخلی ضایعه (آپوپلکسی)

ضایعه ناحیه هیپوفیز با خونریزی داخلی ضایعه (آپوپلکسی)

بیمار خانم ۶۳ ساله با تاری دید هر دو چشم (بیشتر چشم راست) مراجعه نمودند- بعد از انجام ام آر آی و آزمایشات هورمونی ، ضایعه ناحیه هیپوفیز با خونریزی داخلی ضایعه (آپوپلکسی) مشخص گردید- ایشان از طریق بینی (با تکنیک چراحی ETSS) همراه دکتر نادر اکبری (متخصص گوش و حلق و بینی) تحت عمل جراحی قرار گرفتند و ضایعه مذکور به طور کامل خارج گردید- عکس های زیر ، سمت چپ تومور مذکور را د ر سه نمای ساجیتال-کرونال و آگزیال نمایش میدهند و که تصاویر معادل آنها بعد از عمل جراحی در سمت راست قابل مشاهده هستند. خوشبختانه بیمار از وضعیت بالینی و هورمونی مناسبی پس از گذشت یک سال و نیم از جراحی دارند.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 24

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 1 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی