علائم شایع کوشینگ – جراحی از راه بینی

کوشینگ

بیمار پسر نوجوان با از دوسال قبل دچار سردرد و افزایش وزن شده همچنین خطوط استریا روی شکم و افزایش فشار خون و در کل علائم شایع کوشینگ داشتند و توسط متخصص غدد ارجاع داده شدند در نمونه گیری خون سینوس پتروزال ، تومور سمت راست تشخیص داده شده بود.
در عمل جراحی از راه بینی وارد و تومور را خوشبختانه به صورت یکجا خارج کردیم

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 19

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − شانزده =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی