عمل آندوسکوپی و از راه بینی آدنوم بزرگ مننژیوم و اختلال قاعدگی

آدنوم هیپوفیز تومور پرولاکتینوما

فیلم پایان عملی که خوشبختانه تومور کاملا خارج شد بیمار خانم میانسالی بودند که با کاهش شنوایی و سردرد مراجعه کرده بودند در بررسیها تومور مننژیوم ناحیه سی پی انگل داشتند .

ویدئوی مربوطه در “تالار جراحی” نیز قابل مشاهده است.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 46

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + بیست =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی