عمل جراحی همی فاشیال اسپاسم

عمل جراحی همی فاشیال اسپاسم

ییماری که با پرش صورت از پنج سال قبل مراجعه کردند علیرغم مصرف دارو بهبود نیافتن و با تشخیص همی فاشیال اسپاسم عمل شدند و با ورقه تفلون عصب هفتم و شریان از هم جدا شدند.

ویدئوی مربوطه در “تالار جراحی” قابل مشاهده است.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 40

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × سه =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی