عمل دختر جوان که تومور مننژیوم مغزی نزدیک عصب چشم داشتند

عمل دختر جوان که تومور مننژیوم مغزی نزدیک عصب چشم داشتند

عمل دختر جوان که تومور مغزی نزدیک عصب چشم داشتند و چشم دیگر خود را در گذشته در سانحه ای از دست داده بودند. خوشبختانه تنها چشم ایشان حفظ شد. توضیحات دکتر گیو شریفی در خصوص ” تومور مغزی نزدیک عصب چشم”. فیلم مربوط به عمل جراحی دکتر گیو شریفی است.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.3 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت + شش =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی