عمل دو تومور مننیژیوم پتروکلایوال و تومور هیپوفیز در بیمار ۶۳ ساله

تومور مننیژیوم پتروکلایوال

بیمار آقای ۶۳ ساله ای بودند که پس از انجام ام آر آی به دلیل درد در اعصاب صورت (نواحی ماکسیلاری و مندیبولار) ، متوجه یک ضایعه مننژیوما پتروکلایوال میشوند. همچینین ام آر آی انجام شده از توده غیر عملکردی هیپوفیز حکایت میکرد.
عمل اول مننیژیوما پتروکلایوال با موفقیت انجام شد و در تصاویر زیر قابل رؤیت هستند.
سه ماه بعد از این جراحی، تومور هیپوفیز ایشان از طریق بینی (تکنینک استاد شریفی) عمل شدند و خوشبختانه هر دو ضایعه کاملا خارج گردید.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 46

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − شش =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی