مننژیوم کانوکسیتی

https://gsharifi.com

بیمار خانم میانسالی که با کاهش سطح هوشیاری و سردرد مراجعه کردند و با تشخیص مننژیوم کانوکسیتی عمل شدند

مننژيوم  یا مننژيوما  چیست؟
مننژيوما يكي از شايعترين تومورهاي مغز و نخاع است كه اغلب سير خوش خيم دارد. با توجه به سير رشد آهسته اين تومور در هنگام تشخيص معمولا سايز بزرگي دارند. مننژيوم ممكن است در هر نقطه اي از سيستم عصبي مركزي كه شامل مغز و نخاع است ديده شود و در زنان شايعتر از مردان است.
علایم مننژيوم  یا مننژيوما
سر درد و تشنج از علايم شايع در اين تومور است.
در بعضي از بيماريهاي خاص مانند سندرم نوروفيبروماتوز امكان دارد مننژيوم هاي متعدد در بيماران ايجاد شود.
بهترين درمان مننژيوم
جراحي بهترين درمان در اغلب موارد مننژيوم است و درصورتيكه جراحي بخوبي انجام شد و محل درگيري تومور اجازه خارج سازي كامل تومور را بدهد نتايج درمان مطلوب خواهد بود. در مواردي كه مننژيوم بدخيم شده باشد درمان راديوتراپي در كنار جراحي نياز است.


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 25

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش − 5 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی