نمونه عمل مننژیوما پتروکلایوال

نمونه عمل منیتژیوما پتروکلایوال

بیمار خانم ۵۴ ساله با سردرد سرگیجه و بی حسی زبان مراجعه کردند

قبل عمل

 

بعد عمل

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 14

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + هفت =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی