هیدروسفالی سه بطنی-عمل آندوسکوپی بطن سوم

هیدروسفالی سه بطنی

بیمار آقایی که یک نوبت در مرکز دیگری عمل شدند در حال حاضر با سردرد و هیدروسفالی آمدند در یک عمل آندوسکوپی بطن سوم ، کف بطن سوم یاز شد تا جریان مایع مغزی نخاعی برقرار شود

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 61

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − چهار =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی