پرش های غیر عادی صورت

برای کنترل ماهیچه ها در دو طرف صورت، عصب هایی وجود دارد. این عصب ها دستور انقباض یا استراحت ماهیچه ها را به صورت سیگنال از اعماق مغز به صورت می رسانند. عصب های صورت در مسیرشان ممکن است از ساختارهایی در درون مغز عبور کنند. اگر در این مسیر، برخی ساختارهای موجود مانند رگ های خونی یا موردی غیر عادی مانند تومور، بر این عصب ها فشار وارد کند، می تواند بر روی سیگنال های عصبی تأثیر بگذارد و باعث کشش یا انقباض ناگهانی (اسپاسم خود به خودی) ماهیچه های صورت شود.

 

علت

علت پرش های غیر عادی صورت به طور کامل شناخته نشده است. در حال حاضر پزشکان معتقدند دلیل اصلی پرش های غیر عادی صورت، فشاری است که از طرف ساختار طبیعی صورت یا یک چیز غیر عادی در مغز به عصب های صورت وارد می شود. شایع ترین عامل ایجاد فشار بر روی عصب، رگ های خونی یا تومور در مغز است که به عصب ها فشار وارد می کند، همچنین عوامل دیگری مانند عفونت و سکته نیز به ندرت باعث بروز پرش های غیر عادی صورت می شود.

 

درمان

دارو: مصرف دارو در شرایط اسپاسم خفیف می تواند مؤثر باشد. داروها آرام بخش پالس های عصبی و یا شل کننده اسپاسم هستند.

تزریق بوتاکس: بوتاکس با دز کنترل شده ای به ماهیچه های صورت تزریق شده و مسیر سیگنال هایی که از مغز می آید را مسدود می کند. بدین ترتیب تزریق بوتاکس به متوقف کردن اسپاسم کمک می کند. از هر 10 نفر مبتلا به پرش های غیر عادی صورت، حدود 7 الی 8 نفر با این روند درمان می شوند.

جراحی: گاهی اوقات مصرف دارو و تزریق بوتاکس نمی توانند اسپاسم را کنترل کنند و یا ممکن است عوارض جانبی داشته باشند. جراحی اغلب در مواقعی که اسپاسم شدید است، پیشنهاد می شود. جراحی درمانی قطعی برای پرش های غیر عادی صورت است. در 90 درصد از موارد جراحی، فشار از طرف رگ خونی بر عصب وارد می شود. نوعی از جراحی (Microvascular Decompression) می تواند فشار وارد از رگ به عصب صورت را کاهش دهد. روند جراحی بدین صورت است که جراح سوراخی در جمجمه در پشت گوش ایجاد می کند تا عصب صورت نمایان شود. سپس پد کوچکی (اسفنج تفلونی)، بین رگی که عامل ایجاد فشار بر روی عصب است و عصب صورت قرار می گیرد. بدین ترتیب تماس بین رگ و عصب صورت قطع شده و اسپاسم درمان می شود.

 

منبع

http://www.mayfieldclinic.com/PE-HFS.htm

http://patient.info/health/hemifacial-spasm-leaflet

http://weillcornellbrainandspine.org/condition/hemifacial-spasm/surgery-hemifacial-spasm

ویدئو