گلیوم ساقه مغز با علامت وزوز گوش

گلیوم ساقه مغز با علامت وزوز گوش

تومور گلیوم ساقه مغز در خانم ۲۲ساله که با علائم عجیبی مراجعه کرده بودند به صورتی که هنگام غذاخوردن تا ۱۵ دقیقه بعد آن کاهش شنوایی و وزوز گوش داشتند همچنین سرگیجه سردرد و تهوع و استفراغ پیدا کرده بودند . در یک عمل میکروسکوپیک و با تشخیص گلیوم ساقه مغز ، تومور کاملا تخلیه گردید.

جهت مشاهده ویدئو جراحی به قسمت “تالار جراحی” مراجعه نمایید.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 21

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + شش =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی